Opbrengst in kWh

Om de opbrengst per jaar te berekenen maakt de App Solar Consult gebruik van drie factoren: Zoninstraling-, Oriëntatie- en een Correctiefactor. Afgekort worden in de App de afkortingen Z.F, O.F. en C.F. gebruikt.

De vermenigvuldiging van de drie factoren gebruikt de App als Output percentage:

Output percentage= Z.F. x O.F. x C.F.

 

De App Solar Consult berekent vervolgens de opbrengst per jaar door het piekvermogen van een zonnepaneel of van de gehele opstelling met het Output percentage te vermenigvuldigen: 

Opbrengst per jaar = Pmax x Output percentage

 

Zoninstraling Factor:
De zoninstraling geeft de direct waarneembare zonnestralen, de diffuse en indirecte zonnestraling aan.

De totale gemiddelde zoninstraling in Nederland op een horizontaal vlak bedraagt circa duizend kWh per vierkante meter per jaar (1 MWh/m²/jaar). De zoninstraling verschilt per locatie. Zo is de zoninstraling in Winterswijk 983 kWh/m²/jaar en in Texel 1115 kWh/m²/jaar.

Per locatie hanteert de App Solar Consult daarom een zoninstralingsfactor (Z.F.). Dit is een percentage van de zoninstraling t.o.v. 1 MWh/m²/jaar. In Winterswijk is dit 98,3% en in Texel is dit 111,5%. De zoninstralingsfactor van uw locatie is linksboven in de tab 'Map' af te lezen.

De App Solar Consult raadpleegt voor de waarde van de zoninstraling per locatie de Global Data Set van 'Surface meteorology and Solar Energy' van de NASA. Deze Data Set omvat een regionaal gemiddelde per jaar over 22 jaar (juli 1983 - juni 2005) van de hele wereld.

Deze waarde verschilt soms met de waarde van de landkaart van SolarGIS.

Oriëntatie Factor:
De oriëntatiefactor (O.F.) maakt gebruik van de tabel van Hespul.

Deze is af te lezen op de oriëntatiemeter en is een percentage die wordt bepaald door de hellingshoek van het paneel en de afwijking van het zuiden. Ook op de kaart van de tab 'Prestatie' wordt de oriëntatiefactor weergegeven. Door de slider te wijzigen wordt de hellingshoek van het paneel gewijzigd en kan op de kaart de oriëntatiefactor worden afgelezen.

Correctie Factor:
De correctiefactor (C.F.) van een zonnepaneel verschilt per zonnepaneel.

Deze is dan ook in te stellen per paneel op de tab 'Instellingen' en is 100% min het rendementsverlies vanwege weerkaatsing van de zon (antireflectie coating), invloed van temperatuur (dus verschillend per regio), omvormer (gelijkstroom naar wisselstroom), kabels en connectoren.

 

 

Gemiddeld is de correctiefactor 100% - 15% = 85%