Solar Consult
App voor iPhone en iPad
Optimale opstelling
Wattpiek
Opbrengst in kWh
Zonhoek in winter
Landkaart
Zoninstraling
Zonhoek in winter
  

Op een plat dak is het gewenst dat gedurende het gehele jaar de rijen van zonnepanelen niet in elkaars schaduw staan. Bij de berekening van de afstand tussen rijen zonnepanelen is dus de zonhoek in de winter van belang, want dan staat de zon het laagst.
 
Indien er voldoende ruimte is op een dak, dan wordt geadviseerd de rijen zo te plaatsen dat ze gedurende het hele jaar niet in elkaars schaduw staan. De winst van het kunnen plaatsen van een extra rij zonnepanelen, weegt echter soms op t.o.v. een paar centimeter schaduw. Bij gebrek aan ruimte kan er daarom bewust voor worden gekozen om de rijen iets dichter bij elkaar te zetten, aangezien in de winter de opbrengst toch minder is.
 
Er zijn echter panelen die in geval van een klein gedeelte schaduw het gehele paneel of zelfs de gehele rij (of string) uitschakelen. In dat geval of bij meer dan enkele centimeters schaduw wordt geadviseerd de hellingshoek van de panelen te verkleinen, zodat de panelen op geen enkel moment van het jaar in de schaduw liggen.
 
Hoewel de tabel ook de hoek in halve graden toont, wordt in de App de hoek naar boven afgerond naar een geheel getal.
 
Berekening zonhoek
Op de evenaar staat op 21 maart en 21 september op het midden van de dag de zon op 90 graden (dus loodrecht op de grond).
 
Op bijvoorbeeld 52 graden Noorder- of Zuiderbreedte staat de zon 52 graden lager. Vanaf de horizon gemeten dus nog maar 90 - 52 = 38 graden. De aardas staat 23,5 graden scheef t.o.v. de zon, dus in de zomer dient dit getal er bij opgeteld te worden en in de winter er af.
 
In het voorbeeld van 52 graden Noorder- of Zuiderbreedte staat de zon dus in de zomer dus op die plek op de aarde 38 + 23,5 = 61,5 graden.
 
In de winter dient hetzelfde getal eraf worden getrokken: 38 - 23,5 = 14,5 graden.

HomeApp iPhone/iPadToelichtingVersiesUitleg PRO-Versie